תחרות כאן קול המוזיקה לאמן הצעיר 2023

תחרות כאן קול המוזיקה לאמן הצעיר 2023 

תתקיים בחודש דצמבר הקרוב

קונצרט הגאלה ושלב הגמר יתקיימו ב- 28.12.23

 

פרטים נוספים בקרוב!